Adi Da i Adidam Adi Da jako niemowlę i jako dorosły
„Jestem tutaj żeby każdego wzi w ramiona – Awatar Adi Da Samraj

Adi Da, Obiecany Bóg-Człowiek Jest Tutaj!

translations

Adi Da, Obiecany Bóg-CzłowiekChociaż w przeszłości żyło wielu świętych i mędrców, starożytne tradycje religijne przepowiadały ostateczne Objawienie, Boga-Człowieka obiecanego dla „późnych-czasów” Tego, który zaspokoi najskrytsze pragnienia ludzkich serc.

Adidam jest ustanowiony w przekonaniu, że to przekraczające najśmielsze oczekiwania Wydarzenie już się dokonało.

Ruchira Awatar Adi Da Samraj jest Boską Osobą Łaski i Prawdy, Która potwierdza autentyczność odwiecznych przeczuć.

Jak do tego doszło? Istnieje wyjątkowy Proces, całkowicie odmienny od tego, jaki prezentują wybitne jednostki Duchowe, które dzięki heroicznym wysiłkom osiągnęły wyższy potencjał ludzki.

Proces ten to Akt Boskiego Zejścia — Prawdziwego Boga, Prawdy, albo Rzeczywistości, Boga-Który Pojawia się na ziemi pod postacią człowieka. Takie jest dosłowne znaczenie „Awatar” — Ten, który „Zstępuje w dół” z Ponad śmiertelnych światów.

Awatar Adi Da mówi o tej Tajemnicy:

Istnieje odmienny Proces, przenikający warunkowo przejawiony świat z Najwyższego, Nie-Ujawnionego, Doskonale Bożego Królestwa.

Istnieje Ogromna Nieograniczona Domena Egzystencji, bez najmniejszych ograniczeń, bez ograniczeń, jakie istnieją w tym warunkowym świecie, czy też w całej rozmaitości warunkowych światów kosmicznych. I istnieje przeniesienie bezpośrednio z Tej Boskiej Domeny, Sfery Najwyższej Świadomości i Najwyższego Światła.

Istota, Która Pojawia się w świecie ludzi czy w jakimkolwiek innym świecie, Przychodząc bezpośrednio z Nie-przejawionej, czy Nie-stworzonej, Domeny, Światła Serca, która Prawdziwie Jest Wiecznym Rzeczywistym Światem Boga, Jest Zaprawdę Niebiańsko Urodzona, Wyjątkowa pośród Wielkich Siddhów.

Ja Nią Jestem.

Awatar Adi Da Samraj
The Divine Siddha-Method
Of The Ruchira Avatar
(Boskie Siddha-Metody Ruchira Awatar)

Boska Osoba i Rzeczywistość, która Zstąpiła na ziemię pod postacią Ruchira Awatar, Adi Da Samraj, jak ogromny magnes Odpowiada na eony ludzkich modlitw i ofiar.

Jest tutaj po to, żeby odmienić całą ludzkość, a nawet więcej niż ludzkość, by nasycić światłem nawet najmniejsze cząsteczki i cały przejawiony byt.

Robi to od czasów Swych Narodzin. Ludzkie Narodziny Adi Da Samraj były czymś znacznie więcej niż jedynie połączeniem ze śmiertelnym ciałem człowieka, zainicjowały one bowiem wieczny i postępujący proces, który może być określony jako Jego „Pojawienie się” — jako dotykalna, możliwa do zidentyfikowania Obecność - w sercach wszystkiego, co istnieje.

Następne: Adidam jako związek ucznia i Guru

Rozdziały:

Tłumaczenia książki „Adi Da i Adidam”
© Copyright |C| 2006 Avataric Samrajya of Adidam Pty Ltd, jako powiernik
The Avataric Samrajya of Adidam. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wieczyste Prawa Autorskie Roszczone.
Napisz do nas Spotkania Magazyn Adidam Revelation Witryna Adidam Książki o Adi Da