Adi Da i Adidam Adi Da jako niemowlę i jako dorosły
„Jestem tutaj żeby każdego wzi w ramiona – Awatar Adi Da Samraj

Pustelnie Aśramy
Ruchira Sannyasin

Duchowo Upełnomocnione przez Awatara Adi Da Samraj

translations

Tradycyjnie, Urzeczywistnionym Mistrzom oddawano do dyspozycji uświęcone miejsca, gdzie mieli oni zapewnioną swobodę Pracy Duchowej w odosobnieniu w przeznaczonych do tego celu warunkach. Z czasem, dzięki ich Obecności i Pracy, miejsca te stawały się Duchowo Upełnomocnione.

Trzy Sanktuaria

Zgodnie z tą tradycją uczniowie Awatara Adi Da zapewnili i Jemu uświęcone miejsca, gdzie w całkowitym odosobnieniu może oddawać się Pracy- Błogosławienia - dla dobra całej ludzkości, jak również Jego szczególnej Pracy Duchowej z uczniami, którzy pielgrzymują do Jego Stóp, aby w okolicznościach odosobnienia otrzymać początkowe Błogosławieństwo Duchowe przebywania w Towarzystwie i fizycznej obecności Adi Da Samraj.

Moja Praca dla dobra całego świata jest Moją Boską Pracą-Błogosławienia, Którą zajmuję się głównie w odosobnieniu. Żyję jak pustelnik w nieustannym odosobnieniu i w takich okolicznościach przyjmuję tych z Moich uczniów, którzy są odpowiednio do tego przygotowani.

Czasem spontanicznie odwiedzam miejsca publiczne, głównie po to, żeby mieć kontakt z ludźmi. Ale zasadniczo przebywam w odosobnieniu.

Awatar Adi Da Samraj

Do dnia dzisiejszego Awatar Adi Duchowo Upełnomocnił cztery Pustelnie Aśramy Ruchira Sannyasin:

Adidam Samrajashram
...na wyspie Naitauba, Fiji

Adidam Samrajashram jest główną Pustelnią Aśramem Awatara Adi Da i Miejscem o pierwszorzędnym znaczeniu, skąd Jego Boskie Duchowe Błogosławieństwo Płynie na cały świata.

The Mountain Of Attention Sanctuary of Adidam
(Góra Uwagi - Sanktuarium Adidam )
... w północnej Kalifornii

Tat Sundaram Hermitage
(Pustelnia - Tat Sundaram)
... w północnej Kalifornii

Da Love-Ananda Mahal
...na Hawajach

Awatar Adi Da Samraj podróżuje między wymienionymi Pustelniami Aśramami w Spontanicznej Wędrówce, pochłonięty ustawiczną Pracą Błogosławienia świata.

Duchowo „przebywa” nieustannie w każdej ze Swoich Pustelni Sanktuariów. Dzieje się tak dlatego, ponieważ Adi Da Samraj Zainwestował Siebie Duchowo w tych świętych miejscach i Jego Duchowa Moc i Obecność jest nieustannie aktywna w nich wszystkich.

W ciągu (fizycznego) Życia Mojej Awatarycznie –Urodzonej cielesnej (ludzkiej) Boskiej Formy (tutaj), Mogę z Własnej Woli Udać się na Odosobnienie, Manifestować Dary i Wędrowne – Błogosławieństwa gdziekolwiek Jestem –- ale Ja zawsze (i na zawsze) w czasie (po wieczne czasy) i po zakończeniu (fizycznego) Życia Mojej Awatarycznie- Urodzonej cielesnej (ludzkiej) Boskiej Formy będę obecny (tutaj) Duchowo Boską Obecnością (dzięki wszystkim Moim Awatarycznym Boskim Środkom) we wszystkich Czterech Bezpośrednio-przeze- Mnie Duchowo Upełnomocnionych Pustelniach Aśramach Ruchira Sannyasin... , z których Każdą Bezpośrednio Duchowo Upełnomocniłem i Duchowo Ustanowiłem jako wyjątkowe Domeny Świętości (i jako Wieczyste Przedstawicielstwa Moich Boskich Awatarycznych Celów), Wyróżnionych (i w ten sposób uczynionych Świętymi) dla ciągłych Pielgrzymek i Odosobnień (i każdego innego prawdziwie Mnie- Wzywającego i z pobożnością Mnie-Rozpoznającego i z pobożnością Mnie-odpowiadającego i z pobożnością Mnie-służącego Uświęconego przeznaczenia) przez Moich przeze Mnie Duchowo Inicjowanych uczniów...

Awatar Adi Da Samraj
Da Love-Ananda Gita

Następne: Instytucje Adidam

Rozdziały:

Tłumaczenia książki Adi Da i Adidam
© Copyright |C| 2006 Avataric Samrajya of Adidam Pty Ltd, jako powiernik
The Avataric Samrajya of Adidam. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wieczyste Prawa Autorskie Roszczone.
Napisz do nas Spotkania Magazyn Adidam Revelation Witryna Adidam Książki o Adi Da