Adi Da i Adidam Adi Da jako niemowlę i jako dorosły
„Jestem tutaj żeby każdego wzi w ramiona – Awatar Adi Da Samraj

Dwadzieścia trzy „Teksty-Źródłowe”

Awatara Adi Da Samraj

translations

Pod koniec 1969 roku, w przeciągu zaledwie trzech tygodni, Awatar Adi Da napisał pierwotny tekst Swego literackiego arcydzieła The Mummery Book (Księga Maskarady). Pisanie tej książki — która okazała się niesamowitą przepowiednią o Jego przyszłym Posłannictwie — było początkiem Jego ogromnej Pracy przekazywania Objawienia, zarówno w formie ustnej jak i pisemnej.

Okres twórczości trwał 30 lat, osiągając podsumowanie w latach 1997—1999. W tym czasie, Awatar Adi Da stworzył serię dwudziestu trzech książek, które określił jako „Teksty- Źródłowe”.

Włączył do nich Swoje najbardziej zasadnicze Pisma i Rozprawy z poprzednich lat, dodając wiele Nowych, nigdy wcześniej nie publikowanych esejów.

Tak więc „Teksty- Źródłowe” są Adi Da Samraj Odwieczną Nauką dla wszystkich. Zawierają one Jego pełne Wyznanie tego Kim Jest, jak również Jego dokładny i pełen szczegółów opis całego procesu Przebudzenia, kulminacją którego było Boskie Oświecenie w siódmym, czyli ostatnim możliwym etapie ludzkiego życia.

Poprzez Objawienie zawarte w dwudziestu trzech „Tekstach – Źródłowych”, Awatar Adi Da ukończył poszukiwania Duchowej Prawdy, które zajmowały ludzkość przez tysiące lat.

Patrząc na współczesną sytuację ludzkości, Adi Da Samraj zademonstrował niesamowitą naiwność (nie wspominając już o negatywnym wpływie) punktu widzenia naukowego materializmu, który (poprzez twierdzenie, że fizyczna rzeczywistość jest „jedyną” i wyższą rzeczywistością) kreuje atmosferę powątpiewania w stosunku do wszystkiego znajdującego się poza domeną fizyczną — czegokolwiek Boskiego, czegokolwiek Duchowego, a nawet czegokolwiek paranormalnego.

I patrząc „wstecz” na naszą całą historię, Awatar Adi Da „odnalazł sens” w gąszczu różniących się punktów widzenia Wielkich Tradycji Religijnych wskazując, w jaki sposób stanowią one jedną (aczkolwiek złożoną) „całość”.

Co więcej Adi Da Samraj Stał się Najwyższą Boską Ofiarą, Ofiarą, która przewyższyła wszystko to, co istniało do tej pory — jest nią Droga, która Urzeczywistnia Stałą Nierozerwalną Jedność z Nim, z „Jasnością” Boskiej Rzeczywistości.

Dwadzieścia-trzy „Teksty-Źródłowe” Awatara Adi Da Samraj zawierają:

Następne: Testament Konia Jutrzenki

Rozdziały:

Tłumaczenia książki Adi Da i Adidam
© Copyright |C| 2006 Avataric Samrajya of Adidam Pty Ltd, jako powiernik
The Avataric Samrajya of Adidam. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wieczyste Prawa Autorskie Roszczone.
Napisz do nas Spotkania Magazyn Adidam Revelation Witryna Adidam Książki o Adi Da